Ivanka Pudić
Telefon: 031/761-026

ravnateljica škole

 

 

Ivanka Vranjić
Telefon: 031/761-865
Telefon: 031/761-866
tajnica

Kata Jurić
Telefon: 031/711-231

računovotkinja

 

 

Svjetlana Kesedžić
Telefon: 031/711-230

pedagoginja

Nermina Čeliković
Telefon: 031/761-866

voditeljica smjene